יום ב', כב’ בתשרי תשע”ו
דף הבית חדרי כיתות הנהגת הורים תחומי דעת אלבום תמונות חדר מורים יצירת קשר.
 
זכויות יוצרים
ביה"ס עושה כל שביכולתו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים באתר. במידה שחומר או פריט מידע שהועלה לאתר מפר בתום לב את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט, כתבו אלינו ואנו מתחייבים לתקן את הטעון תיקון או להסיר את החומר מן האתר, ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה כדי למנוע הישנות מקרים כאלה.
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 8

בית-הספר הקהילתי "קשת" (בעבר - ביה"ס הקהילתי כוכב יאיר), הוקם בשנת 1986 התשמ"ז, עם עלייתו על הקרקע של הישוב כוכב-יאיר. בראשית שנותיו היה בית-הספר תשע שנתי, וכלל כיתות א'-ט'. לאחר מספר שנות פעילות, נפרדו כיתות חטיבת הביניים מבית-הספר, והוקמה חטיבה נפרדת באותה חצר חינוכית. בנוסף לשני בתי ספר אלה, פועלים באותה חצר חינוכית איתנו, גם בית-ספר ממ"ד וכן גני-ילדים. בית-הספר הוא בית-ספר קהילתי, בו פועלת הנהגה בית-ספרית ובה חברים נציגי ההורים ונציגי הצוות החינוכי. בראש ההנהגה עומדת היו"ר ולצדה מנהלת בית-הספר. ההנהגה הבית-ספרית שותפה לעיצוב דרכו של בית-הספר. פעולות חינוכיות שונות יזומות על ידי ההנהגה ובאחרות נרתמת ההנהגה הבית-ספרית לעזור לבית-הספר להשיג את המטרות שקבע לעצמו. בבית-הספר מופעלת זו השנה השישית תכנית בית ספרית ששמה "אני ישראלי", תכנית זו מתמקדת בשלושה צירים של הישראליות : יהדות, ציונות וחיים בחברה דמוקרטית. התכנית היא תכנית ספירלית. בכל שכבת גיל נלמדים נושאים אחרים הקשורים לצירים אלה. תחום נוסף בו מושקע מאמץ רב במיוחד בביתה ספר הוא התחום של תרומה לקהילה. התרומה לקהילה נעשית בשני ערוצים: א. חונכויות של תלמידים למען קהילת הלומדים בבית הספר. לדוגמא : פרוייקט יח"ד קריאה - קידום הקריאה של תלמידים מכיתות ב' בעזרת חונכים מכיתות ו', חיב"ה -חונכויות של ילדים בהפסקות, גישור - לפתרון סכסוכים בדרכי שלום, נאמני סביבה ונאמני מחשב וחונכויות שונות בשיעורים בהם נדרשת עזרה למורים. ב. פעילות של תלמידים והורים למען קהילות אחרות, מחוץ לבית הספר ולישוב. לדוגמא - אימוץ יחידת קו התפר של מג"ב, איסוף מזון למען נזקקים, איסוף צעצועים ובגדים למען ילדי פליטים בגן באילת, אימוץ חיילים בודדים וכדומה.

 
 
מידעון בית ספרי
אינטרנט בטוח
למידה בשעת חירום
לוח הודעות
ארועי החודש
מפתח הל"ב
קיימות ואיכות הסביבה
חדר היועצת
חיפוש באתר