יום ד', כד’ בתשרי תשע”ו
דף הבית חדרי כיתות הנהגת הורים תחומי דעת אלבום תמונות חדר מורים יצירת קשר.
 
זכויות יוצרים
ביה"ס עושה כל שביכולתו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים באתר. במידה שחומר או פריט מידע שהועלה לאתר מפר בתום לב את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט, כתבו אלינו ואנו מתחייבים לתקן את הטעון תיקון או להסיר את החומר מן האתר, ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה כדי למנוע הישנות מקרים כאלה.
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 8
לפניכם מצגת עם תמונות ממספר ארועים שהיו בבית הספר מתחילת השנה:גיוס צופים,הפסקה פעילה והפרחת בלונים
קרא עוד...
מצ"ב מכתב לפתיחת השנה מיו"ר הנהגת הורים.
קרא עוד...
מידעון בית ספרי
אינטרנט בטוח
למידה בשעת חירום
לוח הודעות
ארועי החודש
מפתח הל"ב
קיימות ואיכות הסביבה
חדר היועצת
חיפוש באתר